DESPRE NOI
DESPRE NOI STRATEGIE ANTICORUPTIE CEAC OFERTA EDUCATIONALA INVATAMANT PROCEDURI CONTACT
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

       Colegiul Naţional Economic ,, Thedor Costescu” este un  nume de referinţă în învăţământul liceal mehedinţean şi naţional.

 La 1 septembrie 1898, prin Ordinul Ministerului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor nr.64333-10 august 1898, s-a înfiintat Şcoală Comercială Elementară,  la initiativa marelui pedagog şi om politic Teodor Costescu, care la acea data era directorul Liceului “Traian”. Până în anul 1903 a funcţionat ca Şcoală Comercială Inferioară iar din aprilie 1924 ca Şcoală Superioară de Comerţ, iar din 1936, când  a avut loc organizarea învăţământului comercial secundar, ca Gimnaziu Comercial cu clasele  I-IV secundare. În perioada 1937 – 1948 a fost Liceu Comercial cu clasele I – VIII  secundare  curs de zi şi fără frecvenţă.

În anul 1948 devine Şcoală Medie Tehnică de Comerţ cu durata de 4 ani , iar din anul 1966  Liceu Economic până în anul 1989 cînd şi-a schimbat denumirea în Grup Şcolar Economic, Administrativ şi de Servicii, cuprinzând învăţământ liceal de zi, seral, şcoală profesională şi şcoală postliceală.

Cu acest nume a funcţionat până în anul 1998 când, la aniversarea centenarului, a primit denumirea de Colegiul Economic ,,Theodor Costescu”(în memoria fondatorului său), pentru ca în anul următor, prin Ordinul MEN nr.3220/05.02.1999, începând cu 1 septembrie 1999 să primească şi titulatura de “Naţional”, denumirea completă fiind Colegiul Naţional Economic,,Theodor Costescu” – denumire cu care funcţionează şi în prezent.

De menţionat faptul că anul de înfiinţare al şcolii coincide cu intrarea în vigoare a “Legii asupra învăţământului secundar şi superior”(1898), lege iniţiată  de Spiru Haret.

     La 1 septembrie 2018, Colegiul Naţional Economic ,, Theodor Costescu” a aniversat 120 de ani de activitate în slujba educaţiei şi formării profesionale, păstrându-şi neschimbat profilul de-a lungul întregii sale existenţe..

ACASA GALERIE MEDIA    PROIECTE SECRETARIAT ANUNTURI    Utile C.Ş.E

Misiunea scolii

Imbinând politicile educaţionale cu tradiţiile învăţământului mehedinţean de specialitate, Colegiul Naţional Economic „Theodor Costescu” din Drobeta Turnu Severin promovează un învăţământ modern, flexibil şi de calitate, având ca scop formarea tinerilor din zona ocupaţională Mehedinţi pentru o societate deschisă, pentru economia viitorului şi pentru cetăţenie activă, urmărind integrarea într-o Europă unită.

Răspunzând cerinţelor pieţei forţei de muncă, şcoala noastră oferă şanse egale fiecărui tânăr, pentru a deveni o personalitate puternică, independentă, capabilă să se integreze competent şi activ în comunitate. Ne propunem să oferim tinerilor din zona ocupaţională Mehedinţi şi nu numai, oportunităţi de educaţie accesibilă, de înaltă calitate, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică.

Colegiul Naţional Economic „THEODOR COSTESCU” este o şcoală reprezentativă a învăţământului mehedinţean, fiind totodată şi singura instituţie de profil ce asigură pregătirea elevilor în domeniile Economic, Administrativ, Turism şi Alimentaţie, Comerţ. Continuator al Şcolii Comerciale Elementare înfiinţată în 1898, începând cu anul şcolar 1998-1999, ca o recunoaştere a rezultatelor obţinute, Grupul Şcolar Economic Administrativ primeşte denumirea de Colegiu Naţional Economic „Theodor Costescu”, luând numele celui care a înfiinţat Şcoala Comercială.

Pe lângă specializările economic, administrativ, comerţ, turism şi alimentaţie publică ce acoperă cele mai solicitate profesii pe piaţa internaţională şi naţională a forţei de muncă, colegiul nostru pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi şi o paletă atractivă de activităţi extracurriculare/ proiecte/ programe europene, o bază materială adecvată şi profesori competenţi. Un număr impresionant dintre cadrele didactice ale colegiului sunt instruite prin programe europene de perfecţionare, au participat la diferite conferinţe şi simpozioane internaţionale şi s-au implicat în mod continuu şi constant în derularea a diferite activităţi/ proiecte/ programe comunitare.

Prin centrarea demersurilor didactice pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază, a atitudinilor pozitive în relaţionarca cu mediul social, vom deveni un partener social responsabil pentru comunitatea locală şi furnizor de servicii educaţionale de calitate, în care tânărul va fi permanent şi direct implicat în construirea propriului traseu de dezvoltare, astfel încât până în anul 2020, gradul de inserţie profesională să ajungă la 80%.

„Serviciile sunt viitorul! Aici, tinerii noştri îşi construiesc viitorul!”

Viziunea şcolii

Prin îmbinarea politicilor educaţionale cu tradiţiile învăţământului mehedinţean de specialitate, Colegiul Naţional Economic„Theodor Costescu” urmăreşte să asigure premisele necesare dezvoltării unei instituţii de învăţământ modern, de calitate, deschis, axat pe promovarea valorilor democraţiei europene.

Colegiul Naţional Economic „Theodor Costescu", ca organizaţie furnizoare de educaţie îşi propune să dezvolte un învăţământ de nivel european care să asigure forţă de muncă de înaltă calificare, tineri competenţi pe piaţa muncii în vederea unei bune inserţii socio-profesionale. Pentru toţi elevii, avem în vedere formarea competenţelor: de specialitate, de comunicare, de utilizare a computerului, de management şi de comunicare într-o limbă modernă. Totodată, vizăm asigurarea abilităţii de adaptare la schimbările survenite în contextul socio-economic naţional şi european.

Şcoala îşi propune de asemenea:

• Promovarea imaginii sale la nivel local, regional şi european precum şi atragerea de noi resurse financiare necesare dezvoltării bazei materiale;

• Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şi sociale pentru formarea profesională în scopul integrării socio-profesionale a absolvenţilor;

• Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin formarea continuă a personalului didactic şi nedidactic în funcţie de nevoile identificate;


Scurt istoric

ANUNȚ IMPORTANT!

Ca măsură de prevenire, începând din data de 12.03.2020, se suspendă activitățile de relații cu publicul din cadrul Colegiului National Economic „Th. Costescu”.

In aceasta perioada, comunicarea se va realiza exclusiv online la adresa de e-mail: col_costescu@yahoo.com