KA122-VET-146244

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

 

Programul Erasmus+, Acțiunea-cheie 122 – Mobilitatea persoanelor;

Programul ERASMUS+

Acţiunea Cheie 122, Domeniul – Formare profesională (VET)

Titlul proiectului: Oportunități europene de succes pe piața muncii prin educație VET de calitate

Numărul de identificare al contractului: 2023-1-RO01-KA122-VET-000146244;

Perioada de implementare: 01/07/2023 – 31/10/2024; Buget: 71.257,00 euro;

 

Proiectul “Oportunități europene de succes pe piața muncii prin educație VET de calitate”, implementat de Colegiul Național Economic “Theodor Costescu” din Drobeta Turnu Severin, răspunde nevoii de imbunatățire a calității practicilor educaționale din instituție, prin mobilități transnaționale VET, destinate profesorilor și viitorilor absolvenți, pe fundalul creșterii demotivării și absenteismului. Perfecționarea resursei umane în vederea implementării de activități calitative, creative și provocatoare într-un mediu educațioanal incluziv, bazat pe integrarea tehnologiei în sala de clasă modernă, va crește motivația și implicarea elevilor din grupurile vulnerabile, va reduce absenteismul și va îmbunătăți rezultatele școlare.
Prin intermediul competențelor profesionale dezvoltate în cadrul stagiilor de practică desfășurate în companii de marcă europene, va crește gradul de inserție al absolvenților pe piața muncii în domeniile lor specializare: Economic, Comerț, Turism și alimentație.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

O1) Să dezvoltam abilitățile de integrare a tehnologiei la clasă și calitatea educației incluzive durabile pt 6 profesori de specialitate participanți la cursuri structurate și 3 la Job Shadowing în 16 luni.

O2) Să dezvoltăm competențele necesare tranziției pe piața muncii pentru 14 elevi din clasa a X-a liceu (7 elevi de la specializarea Economic + 7 elevi de la specializarea Comerț) și 7 elevi de anul II profesională, specializarea Turism ospatar chelner, în 16 luni.

O3) Să creștem în 16 luni cu 20% nr de parteneriate sustenabile durabile în cadrul cărora elevii și profesorii să-și dezvolte competențele profesionale, de comunicare în limba engleză, portugheză, digitale și verzi.

 

Participantii la fluxurile de mobilități de elevi vor efectua 60 ore pregatire practica in mobilitate (2 sapt x 5 zile/sapt x 6ore/zi) sub indrumarea permanenta a tutorilor de stagiu desemnati de catre organizatiile de primire.

 

Programul de formare corespunzator fluxului 1 (20 noiembrie – 1 decembrie 2023) include:
1.Evaluare initiala, introducere la locul de munca, prezentare organizatie, NSSM
2.Etica si comunicare profesională
3.Organizarea activitatii unitatii economice
4.Tipuri de resurse: umane, materiale, financiare, informaționale, de timp
5.Evaluarea nevoilor clientului.Informarea clientului
6.Argumentarea si finalizarea vanzarii
7.Asigurarea calitatii produselor și serviciilor
8.Protecția consumatorului, personalului și a mediului
9.Tipuri de produse
10.Evaluare finala, certificare rezultate ale învățării acumulate, inmanare documente de mobilitate Europass.

 

Programul de formare corespunzator fluxului 2 include (11 – 22 decembrie 2023):
1.Evaluare initiala, introducere la locul de munca, prezentare organizatie, NSSM
2.Utilizarea sistemelor de servire in restaurante
3.Servirea preparatelor de patiserie-cofetărie
4.Pregatirea sortimentelor de preparate si bauturi
5.Obṭinerea semipreparatelor de patiserie
6.Obṭinerea semipreparatelor de cofetarie
7.Obṭinerea preparatelor de cofetarie
8.Tehnici de decorare cu diverse decoruri
9.Sortimente de produse din aluaturi dospite
10.Evaluare finala, certificare rezultate ale învățării acumulate, inmanare documente de mobilitate Europass.